Μαρούσι 05/06/15

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αγορά αυτόματου διακόπτη ΑΒΒ σύμφωνα με την με αρ.304/5335 εισήγηση του Η-Μ Εγκαταστάσεων (έως 12/06/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά αυτόματου διακόπτη ισχύος In=63A ABB Tmax T1C 160 για τον ΥΣ ΤΠ9 που τροφοδοτεί το πίλαρ φωτισμού ΠΦ15.

Πληροφορίες κ.Δ.Γεωργάκης 210-6834762

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 12/06/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 304/5335. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών