Μαρούσι 25/02/14

Αρ.Πρωτ.226/4349

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

ΑΔΑΜ:14PROC001888469 2014-02-25

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Κοιν: Τμήμα Μηχανογράφησης

κ. Κων/να Παπαγιαννίδου

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα αγορά ανταλλακτικού για τον οζονιστήρα ΟΖ40 σύμφωνα με την με αρ.226/4349 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 04/03/14)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την αγορά ενός ανταλλακτικού (INVERTER) με στοιχεία ως ακολούθως

Frequency inverter NSX00055AZH1 1.5KW programmed για τον οζονιστήρα ΟΖ40 της αγωνιστικής δεξαμενής Ρ1.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 04/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 226/4349.Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868074

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών