Μαρούσι 02/03/15

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού 15PROC002550180

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Έπισκευή υποβρύχιου αυτόματου καθαριστή WEDA B600 σύμφωνα με την με αρ.48/5458 εισήγηση του Κολυμβητηρίου (έως 10/03/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για την επισκευή δύο αυτόματων καθαριστών WEDA B600 για τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών στο συγκρότημα του Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 10/03/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 48/5458.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών