Μαρούσι 03/09/13

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

 

2η Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Έλεγχος και επισκευή Α/C σύμφωνα με την με αρ.737/8639 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων.(έως 11/09/13)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για τον έλεγχο και επισκευή 20 σετ κλιματισμού (split units) .Η εργασία περιλαμβάνει τη μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο που θα υποδείξει το ΟΑΚΑ ,τη δοκιμή και τον έλεγχο για το ποια και πόσα εξ αυτών μπορούν να λειτουργήσουν και να επισκευαστούν όπως επίσης και προσδιορισμό των απαραίτητων υλικών – ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για την τελική επισκευή τους και αποκατάστασή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 11/09/13 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 737/8639.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-68634569, 6868077

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών