Μαρούσι 23/01/15

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ. 210-6834569

 

Προς:’Oλους τους ενδιαφερόμενους,

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα Έλεγχος και επισκευή απινιδωτή σύμφωνα με την με αρ.33/5498 εισήγηση του Κολυμβητηρίου (έως 30/01/15)

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», ενδιαφέρεται για τον έλεγχο και την επισκευή απινιδωτή με στοιχεία:

PRIMEDIC DEFIBRILLATOR-B

METRONIC D-7210 ROTTWEIL

Type: M110 F-Code 04910234

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, μέχρι την 30/01/15 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 33/5478.

Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Καρασούλης Βασίλειος

Τμηματάρχης Προμηθειών